Жаннат
Алыска кеткен, кайткан жана күткөндөр тууралуу скроллителлинг форматындагы долбоор...
жоголгон бейиш
«Бул сайт Европа Биримдигинин каржылай колдоосу менен даярдалды.
Бул сайтта болгон басылманын мазмуну Internews жоопкерчилиги болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.»
Сайттын контентин сапаттуу көрүү үчүн компьютерден кирүү сунушталат.
UZ
RU/